TƯ VẤN LỰA CHỌN Chúng tôi tư vấn sản phẩm và dịch vụ miễn phí tốt nhất dành cho bạn
2. TƯ VẤN LẮP ĐẶT Công ty cung cấp những sản phẩm, chính sách tốt nhất cho khách hàng
3. TƯ VẤN BẢO TRÌ Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng định kỳ toàn bộ sản phẩm
4. TƯ VẤN THIẾT BỊ Thiết bị nhập khẩu chính hãng, giá tốt, thay thế nhanh chóng
LỰA CHỌN TRONG NHỮNG

DỊCH VỤ THANG MÁY CHUYÊN NGHIỆP

Lựa chọn thang máy

Hợp lý nhất với nhu cầu của bạn

Santafe 2016 Giá: Liên hệ

Santafe 2016

 • 2026 2026
 • 37 37 chỗ
 • Tự động Tự động

Sonata

 • 2011 2011
 • 9 9 chỗ
 • Tự động Tự động
Elancha 2016 Giảm giá!

Elancha 2016

 • 2021 2021
 • 23 23 chỗ
 • Số sàn Số sàn
i20 Active 680 Tr

i20 Active

 • 2012 2012
 • 4 4 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Accent 430 Tr

Accent

 • 2012 2012
 • 9 9 chỗ
 • Tự động Tự động
Accent 5 cửa 200 Tr

Accent 5 cửa

 • 2014 2014
 • 3 3 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Grand i10 sedan 120 Tr

Grand i10 sedan

 • 2015 2015
 • 4 4 chỗ
 • Số sàn Số sàn
TucSon 2016 869 Tr

TucSon 2016

 • 2030 2030
 • 31 31 chỗ
 • Tự động Tự động
C200 230 Tr

C200

 • 2010 2010
 • 31 31 chỗ
 • Tự động Tự động
Starex cứu thương 123 Tr

Starex cứu thương

 • 2021 2021
 • 8 8 chỗ
 • Số sàn Số sàn

Sonata

 • 2011 2011
 • 9 9 chỗ
 • Tự động Tự động
Elancha 2016 Giảm giá!

Elancha 2016

 • 2021 2021
 • 23 23 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Santafe 2016 Giá: Liên hệ

Santafe 2016

 • 2026 2026
 • 37 37 chỗ
 • Tự động Tự động
TucSon 2016 869 Tr

TucSon 2016

 • 2030 2030
 • 31 31 chỗ
 • Tự động Tự động
Creta 660 Tr

Creta

 • 2012 2012
 • 3 3 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Starex H1 440 Tr

Starex H1

 • 2020 2020
 • 11 11 chỗ
 • Tự động Tự động
i20 Active 680 Tr

i20 Active

 • 2012 2012
 • 4 4 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Accent 5 cửa 200 Tr

Accent 5 cửa

 • 2014 2014
 • 3 3 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Grand i10 sedan 120 Tr

Grand i10 sedan

 • 2015 2015
 • 4 4 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Starex cứu thương 123 Tr

Starex cứu thương

 • 2021 2021
 • 8 8 chỗ
 • Số sàn Số sàn

Sonata

 • 2011 2011
 • 9 9 chỗ
 • Tự động Tự động
Elancha 2016 Giảm giá!

Elancha 2016

 • 2021 2021
 • 23 23 chỗ
 • Số sàn Số sàn
Accent 430 Tr

Accent

 • 2012 2012
 • 9 9 chỗ
 • Tự động Tự động
Accent 5 cửa 200 Tr

Accent 5 cửa

 • 2014 2014
 • 3 3 chỗ
 • Số sàn Số sàn
  Santafe 2016 Giá: Liên hệ

  Santafe 2016

  • 2026 2026
  • 37 37 chỗ
  • Tự động Tự động
  TucSon 2016 869 Tr

  TucSon 2016

  • 2030 2030
  • 31 31 chỗ
  • Tự động Tự động
  Creta 660 Tr

  Creta

  • 2012 2012
  • 3 3 chỗ
  • Số sàn Số sàn
  Starex H1 440 Tr

  Starex H1

  • 2020 2020
  • 11 11 chỗ
  • Tự động Tự động
  C200 230 Tr

  C200

  • 2010 2010
  • 31 31 chỗ
  • Tự động Tự động
  Starex cứu thương 123 Tr

  Starex cứu thương

  • 2021 2021
  • 8 8 chỗ
  • Số sàn Số sàn
   C200 230 Tr

   C200

   • 2010 2010
   • 31 31 chỗ
   • Tự động Tự động
   Starex cứu thương 123 Tr

   Starex cứu thương

   • 2021 2021
   • 8 8 chỗ
   • Số sàn Số sàn

   Sonata

   • 2011 2011
   • 9 9 chỗ
   • Tự động Tự động
   Elancha 2016 Giảm giá!

   Elancha 2016

   • 2021 2021
   • 23 23 chỗ
   • Số sàn Số sàn
   i20 Active 680 Tr

   i20 Active

   • 2012 2012
   • 4 4 chỗ
   • Số sàn Số sàn
   Accent 430 Tr

   Accent

   • 2012 2012
   • 9 9 chỗ
   • Tự động Tự động
    Santafe 2016 Giá: Liên hệ

    Santafe 2016

    • 2026 2026
    • 37 37 chỗ
    • Tự động Tự động
    TucSon 2016 869 Tr

    TucSon 2016

    • 2030 2030
    • 31 31 chỗ
    • Tự động Tự động
    Creta 660 Tr

    Creta

    • 2012 2012
    • 3 3 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Starex H1 440 Tr

    Starex H1

    • 2020 2020
    • 11 11 chỗ
    • Tự động Tự động
    C200 230 Tr

    C200

    • 2010 2010
    • 31 31 chỗ
    • Tự động Tự động
    Starex cứu thương 123 Tr

    Starex cứu thương

    • 2021 2021
    • 8 8 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Santafe 2016 Giá: Liên hệ

    Santafe 2016

    • 2026 2026
    • 37 37 chỗ
    • Tự động Tự động
    TucSon 2016 869 Tr

    TucSon 2016

    • 2030 2030
    • 31 31 chỗ
    • Tự động Tự động
    Creta 660 Tr

    Creta

    • 2012 2012
    • 3 3 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Starex H1 440 Tr

    Starex H1

    • 2020 2020
    • 11 11 chỗ
    • Tự động Tự động
    C200 230 Tr

    C200

    • 2010 2010
    • 31 31 chỗ
    • Tự động Tự động
    Starex cứu thương 123 Tr

    Starex cứu thương

    • 2021 2021
    • 8 8 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Elancha 2016 Giảm giá!

    Elancha 2016

    • 2021 2021
    • 23 23 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    i20 Active 680 Tr

    i20 Active

    • 2012 2012
    • 4 4 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Accent 430 Tr

    Accent

    • 2012 2012
    • 9 9 chỗ
    • Tự động Tự động
    Accent 5 cửa 200 Tr

    Accent 5 cửa

    • 2014 2014
    • 3 3 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Grand i10 sedan 120 Tr

    Grand i10 sedan

    • 2015 2015
    • 4 4 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    i20 Active 680 Tr

    i20 Active

    • 2012 2012
    • 4 4 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Accent 430 Tr

    Accent

    • 2012 2012
    • 9 9 chỗ
    • Tự động Tự động
    Grand i10 sedan 120 Tr

    Grand i10 sedan

    • 2015 2015
    • 4 4 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    C200 230 Tr

    C200

    • 2010 2010
    • 31 31 chỗ
    • Tự động Tự động
    Starex cứu thương 123 Tr

    Starex cứu thương

    • 2021 2021
    • 8 8 chỗ
    • Số sàn Số sàn

    Sonata

    • 2011 2011
    • 9 9 chỗ
    • Tự động Tự động
    Elancha 2016 Giảm giá!

    Elancha 2016

    • 2021 2021
    • 23 23 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Santafe 2016 Giá: Liên hệ

    Santafe 2016

    • 2026 2026
    • 37 37 chỗ
    • Tự động Tự động
    TucSon 2016 869 Tr

    TucSon 2016

    • 2030 2030
    • 31 31 chỗ
    • Tự động Tự động
    Creta 660 Tr

    Creta

    • 2012 2012
    • 3 3 chỗ
    • Số sàn Số sàn
    Starex H1 440 Tr

    Starex H1

    • 2020 2020
    • 11 11 chỗ
    • Tự động Tự động
     TucSon 2016 869 Tr

     TucSon 2016

     • 2030 2030
     • 31 31 chỗ
     • Tự động Tự động
     Creta 660 Tr

     Creta

     • 2012 2012
     • 3 3 chỗ
     • Số sàn Số sàn
     Starex H1 440 Tr

     Starex H1

     • 2020 2020
     • 11 11 chỗ
     • Tự động Tự động
     C200 230 Tr

     C200

     • 2010 2010
     • 31 31 chỗ
     • Tự động Tự động
     Starex cứu thương 123 Tr

     Starex cứu thương

     • 2021 2021
     • 8 8 chỗ
     • Số sàn Số sàn

     Sonata

     • 2011 2011
     • 9 9 chỗ
     • Tự động Tự động
      Santafe 2016 Giá: Liên hệ

      Santafe 2016

      • 2026 2026
      • 37 37 chỗ
      • Tự động Tự động
      TucSon 2016 869 Tr

      TucSon 2016

      • 2030 2030
      • 31 31 chỗ
      • Tự động Tự động
      Creta 660 Tr

      Creta

      • 2012 2012
      • 3 3 chỗ
      • Số sàn Số sàn
      Starex H1 440 Tr

      Starex H1

      • 2020 2020
      • 11 11 chỗ
      • Tự động Tự động
      Accent 5 cửa 200 Tr

      Accent 5 cửa

      • 2014 2014
      • 3 3 chỗ
      • Số sàn Số sàn
      Grand i10 sedan 120 Tr

      Grand i10 sedan

      • 2015 2015
      • 4 4 chỗ
      • Số sàn Số sàn

      TẠI SAO THANGMAY24H.COM LÀ LỰA CHỌN TỐT NHẤT?

      What’s your car worth? Receive the absolute best value for your trade-in vehicle. We even handle all paperwork. Schedule your appointment today! Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut. Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut.

      What’s your car worth? Receive the absolute best value for your trade-in vehicle. We even handle all paperwork. Schedule your appointment today! Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut. Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut.

      What’s your car worth? Receive the absolute best value for your trade-in vehicle. We even handle all paperwork. Schedule your appointment today! Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut. Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut.

      What’s your car worth? Receive the absolute best value for your trade-in vehicle. We even handle all paperwork. Schedule your appointment today! Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut. Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut.

      What’s your car worth? Receive the absolute best value for your trade-in vehicle. We even handle all paperwork. Schedule your appointment today! Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut. Mauris nulla lorem, interdum varius orci vitae, bibendum sagittis tellus. Nulla elementum dolor dui, vel condimentum erat vestibulum molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sit amet risus lacus. Suspendisse pellentesque tempus enim ac hendrerit. Morbi cursus sapien eu nisl viverra mattis. Integer vestibulum enim dolor, sit amet maximus urna imperdiet ut.

      Thang máy gia đình

      Nhập khẩu nguyên chiếc

      • FUJI
      • MITSUBISHI
      • HITACHI
      • SCHINLER
      • THYSSENKUPP
      • KRONE
      Cập nhật

      Tin tức mới nhất

      BMW có nguy cơ tụt hậu?

      Giám đốc công đoàn của BMW, đại diện cao nhất cho người lao động tại công ty – ông Manfred Schoch đã công khai thể h...

      NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

      Tổng đài hỗ trợ trực tuyến 24/7 - 0923 456666

      Hoặc liên hệ trực tiếp tới các phòng ban
      Mr. Học Bán hàng Miền Bắc 0921 456666 Mr. Học
      Mrs.Hằng Bán hàng Miền Nam 0923 456666 Mrs.Hằng
      Mr.Hoàng Tư vấn mua xe trả góp 0922 456666 Mr.Hoàng
      Mr.Xô Sửa chữa - Bảo dưỡng 098.366.51.58 Mr.Xô
      Mr.Hưng Phụ tùng - Phụ kiện 0904.608.618 Mr.Hưng
      Mr.Tuấn Tiếp nhận khiếu nại 091.322.1999 Mr.Tuấn
      Nhập Email của bạn

      Nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi